Emil Ols strädde 7

 

 

 

SÖDRA MELLBY

 

Emil Ols strädde 7

 

 

Byggklar tomt med högt och vackert läge

 

 

 

 

SÅLD

Klicka här för att se alla bilder

Fastighetsfakta

 

Till grund för fastighetsbeskrivningen ligger säljarens lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på plats

Fastighetsbeteckning

Simrishamn Mellby 6:68

 

 

Adress

Emil Ols strädde 7, 277 35 Kivik

 

 

Taxeringsvärde

584 000 kr

 

 

Taxeringskod

210. Småhusenhet, Tomtmark

 

 

Tomtyta

1 211 kvm

 

 

Pantbrev

0 st, totalt 0 kr

 

 

Servitut, samfällighet/GA

 

Andel i samfällighet/GA: Mellby S:18, GA:8

Last, Ledningsrätt:Vatten, 11-SME-588

Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 11-SME-619

Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 1291-2142

 

 

Planbestämmelser

Detaljplan: 1291-P08/265

Datum: 2006-08-28

Laga kraft: 2006-11-06

Genomförande: Början 2006-11-07 slut 2011-11-06

 

 

Vatten/avlopp

Kommunalt VA i tomtgräns. Anslutningsavgift är erlagd

 

 

Övrigt

Bygglov finns