Emil Ols strädde 7

 

 

 

SÖDRA MELLBY

 

Emil Ols strädde 7

 

 

Byggklar tomt med högt och vackert läge

 

 

 

1 miljon kr eller bästa bud

Fastighetsfakta

 

Till grund för fastighetsbeskrivningen ligger säljarens lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på plats

Fastighetsbeteckning

Simrishamn Mellby 6:68

 

 

Adress

Emil Ols strädde 7, 277 35 Kivik

 

 

Taxeringsvärde

584 000 kr

 

 

Taxeringskod

210. Småhusenhet, Tomtmark

 

 

Tomtyta

1 211 kvm

 

 

Pantbrev

0 st, totalt 0 kr

 

 

Servitut, samfällighet/GA

 

Andel i samfällighet/GA: Mellby S:18, GA:8

Last, Ledningsrätt:Vatten, 11-SME-588

Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 11-SME-619

Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 1291-2142

 

 

Planbestämmelser

Detaljplan: 1291-P08/265

Datum: 2006-08-28

Laga kraft: 2006-11-06

Genomförande: Början 2006-11-07 slut 2011-11-06

 

 

Vatten/avlopp

Kommunalt VA i tomtgräns. Anslutningsavgift är erlagd

 

 

Övrigt

Bygglov finns