Emil Ols strädde 7
SÖDRA MELLBY


Emil Ols strädde 7Byggklar tomt med högt och vackert läge

SÅLD

Klicka här för att se alla bilder

Fastighetsfakta


Till grund för fastighetsbeskrivningen ligger säljarens lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på plats

Fastighetsbeteckning

Simrishamn Mellby 6:68Adress

Emil Ols strädde 7, 277 35 KivikTaxeringsvärde

584 000 krTaxeringskod

210. Småhusenhet, TomtmarkTomtyta

1 211 kvmPantbrev

0 st, totalt 0 krServitut, samfällighet/GA


Andel i samfällighet/GA: Mellby S:18, GA:8

Last, Ledningsrätt:Vatten, 11-SME-588

Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 11-SME-619

Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 1291-2142Planbestämmelser

Detaljplan: 1291-P08/265

Datum: 2006-08-28

Laga kraft: 2006-11-06

Genomförande: Början 2006-11-07 slut 2011-11-06Vatten/avlopp

Kommunalt VA i tomtgräns. Anslutningsavgift är erlagdÖvrigt

Bygglov finns