Marknadsvägen

 

 

 

Vitemölla

 

Marknadsvägen 4

 

 

Stor naturtomt

 

på vackert och skyddat läge

 

 

 

SÅLD

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att se alla bilder

Fastighetsbet

Simrishamn Hjälmaröd 9:142

 

Adress

Marknadsvägen 4, 277 32 Kivik

 

Taxeringsvärde

Fastigheten är ännu ej åsatt något taxeringsvärde

 

Taxeringskod

Fastigheten är ännu ej åsatt någon taxeringskod

 

Tomtyta

1655 kvm

 

Pantbrev

Fastigheten är fri från penninginteckningar

 

Servitut

Inga kända

 

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten och kommunalt avlopp

 

 

 

 

 

Övrigt

Avstyckning 2017-09-01

 

På tomten finns en byggnad med stomme i trä, ytterväggar i träpanel och eternittak.

Yttermåtten är ca 6,20 x 9,60 dvs knappt 60 kvm byggarea.

I byggnaden, som har indragen el, finns garage, verkstad, gästrum samt en oinredd vind

 

 

 

 

Fastighetsfakta

 

Till grund för fastighetsbeskrivningen ligger säljarens lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på plats